Tidskrifter om funktionsnedsättning

Tidskrifter på Infoteket, februari 2016Infoteket om funktionshinder har tidningar och tidskrifter från en rad olika organisationer. Du kan inte låna hem tidskrifterna men du är välkommen att sätta dig på infoteket och läsa i lugn och ro.

Är det någon tidskrift du saknar?
Kom gärna med förslag.

Dessa tidningar/tidskrifter
finns på infoteket:

 

   A

 • Afasi: medlemstidning för Afasiförbundet & Talknuten
 • Attention: medlemstidning från Riksförbundet Attention
 • Auris: tidskrift för hörselskadade 

 

   D 

 • Dagens omsorg 

 

  E

 

   F 

 • Funktion i fokus: För dig som möter människor med funktionsnedsättning
  Habilitering & hälsa. (Stockholm). Tidskriften hette tidigare habilitering.nu.
 • Föräldrakraft: om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

 

   H 

 • Hjärnkraft: medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

 

   I 

 • Intra: om flerfunktionshinder och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle

 

   L 

 • Liv: Personskadeförbundet RTP
 • Läs & Skriv: tidskrift från Dyslexiförbundet

 

   N

 • Nytt om OCD: en tidning om tvångssyndrom från svenska OCD-förbundet

 

   R 

 • Reflex: ett magasin från Neuroförbundet
 • Revansch: RSMH
 • Rörelse: medlemstidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

 

   S 

 

   U 

 • Unik: medlemstidning för FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

 

   Å 

 

   Ö