Filmkafé

Filmkafé på Infoteket om funktionshinder

Infoteket visar filmer som handlar om personer med olika funktionsnedsättningar. Vi ger en kort information, ser filmen och avslutar med att diskuterar vad vi sett.

Ingen avgift men begränsat antal platser, så anmäl dig på 018-611 66 77 eller infoteket@lul.se.