Vad är en temakväll?

Elisabeth Alphonce berättar inför publik på Infoteket om funktionshinder

Under Infotekets temakvällar föreläser personer om hur det är att leva med någon form av funktionsnedsättning.
Det kan också vara föreläsningar i teman som berör andra aspekter utifrån att leva med eller att vara anhörig till person med funktionsnedsättning.