Autismspektrumtillstånd (AST)
hos ungdomar och vuxna

Föreläsningen ges vid två tillfällen:

Onsdag 27 september kl 18–20

Onsdag 29 november kl 18–20

Fullt, nytt tillfälle planerat våren 2018


Lär dig mer om autismspektrumtillstånd (AST) och de svårigheter som AST medför i vardagen.

Psykologer inom Habiliteringen för autism föreläser om:

  • Diagnoskriterier
  • Det annorlunda tankemässiga fungerandet vid AST
  • Praktiska konsekvenser och svårigheter i vardagen
  • Psykiatrisk tilläggsproblematik


Föreläsningen riktar sig i första hand till personer med AST, deras anhöriga och nätverk samt till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med personer med AST.

Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala

  • Fri entré
  • Hörslinga finns
  • Anmäl dig till:
    infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.


Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Ett samarrangemang med Habiliteringen för autism.