Funktionsnedsättning som kompetens i arbetslivet

Föreläsning 30 augusti kl 18–20


Ett möte mellan två personer

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning? Dina erfarenheter kan vara till stor nytta för andra.

Ett projekt pågår som syftar till att skapa en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård: PEER Supporter (Personlig Egen erfaren Resurs). Genom projektet har du möjlighet att utbildas till professionell stödperson inom verksamheter som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering.

Projektansvariga berättar mer om PEER Support och hur dina erfarenheter kan bli till hjälp för andra.

Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala

  • Fri entré
  • Hörslinga finns
  • Anmäl dig till:
    infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.


Alla intresserade är hjärtligt välkomna!


Ett samarrangemang med:

Logotyp Forum för brukarinflytande i Uppsala län