Hälsosamma mat- och motionsvanor vid funktionsnedsättning

Onsdag 4 oktober, kl 18–20


Person som styrketränar

Inspirationskväll för anhöriga/nätverk till personer med funktionsnedsättning.

Arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast och fritidspedagog deltar.

Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala


Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Ett samarrangemang med Habiliteringen för barn och vuxna.