Vad är ett infotekskafé?

Curt Westin intervjuar unga personer med rörelsehinder

Under samtal får vi ta del av personers erfarenhet av att leva med olika funktionsnedsättningar. Det kan vara brukare eller anhöriga. Frågor och reflektioner från åhörarna fångas upp.

Idén med infotekskaféet är att bjuda in till information och dialog kring aktuella teman och ämnen som rör funktionsnedsättningar. Inbjudan går till politiker, personal inom landsting och kommun, anhöriga och intresserad allmänhet.