Vad är en temadag?

Infoteket förmedlar information om varierande funktionsnedsättningar och orsaker till det. Vi gör det bland annat genom att uppmärksamma internationella dagar. Exempel på det är världsautismdagen.

Arrangemangen sker i samarbete med aktuell brukarorganisation, habiliteringen eller psykiatrin.