Illustration man på trappsteg med texterna Vad är, Vad göra och Att leva med

Information om funktionsnedsättningar

I den här delen kan du läsa om en mängd aspekter av det som utmärker olika funktionsnedsättningar. Innehållet har skapats i samarbete med ledande experter inom respektive område.

Du kan läsa om hur funktionsnedsättningarna påverkar vardagen, vad de beror på och vad man kan göra för att förbättra sin situation. Du kan också hitta tips på litteratur som rör de olika ämnesområdena.
En del faktatexter finns på engelska, arabiska och ryska. Klicka på "Faktatexter på andra språk än svenska" i menyn för att komma vidare.

Texterna är uppdelade i fyra kategorier:

  1. Vad är – Texter som beskriver olika funktionsnedsättningar, vilka konsekvenser det har och hur det yttrar sig.
  2. Vad göra – Texter som beskriver hur man behandlar funktionsnedsättningen, hur man bemöter dem som har funktionsnedsättningen, vad man kan göra som förälder eller personal när man arbetar med en person som har funktionsnedsättningen.
  3. Att leva med – Texter som beskriver hur det är att leva med en funktionsnedsättning, ofta egna berättelser.
  4. Lättläst - Texter på lättläst svenska som beskriver olika funktionsnedsättningar.