Adhd/add

Adhd är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På svenska brukar det översättas med brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. Personen har svårt att vara stilla och ta det lugnt.

En person med add har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksam men har inte svårt att vara stilla. Personen kan till och med vara mer stillsam och långsam än jämnåriga.