Vad är adhd och add - Lättläst

Adhd är en engelsk förkortning som betyder uppmärksamhetsstörning med överaktivitet.
Alla som har adhd är olika varandra men har vissa saker gemensamt:
Adhd betyder att man har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksam.
Man har svårt att vara stilla och ta det lugnt.
Man gör saker utan att tänka efter först.

Add är en engelsk förkortning som betyder uppmärksamhetsstörning.
Add betyder att man har svårt att koncentrera sig och vara uppmärksam.
Man har inte svårt att vara stilla.
Man kan till och med vara mer stillsam och långsam än jämnåriga.
Både barn och vuxna kan ha adhd och add.
Det är ingen sjukdom utan innebär att hjärnan fungerar på ett lite annorlunda sätt än för de flesta.
Alla människor har ibland svårt att vara koncentrerade och uppmärksamma och att ta det lugnt.
För en del är det väldigt svårt i många olika situationer.
Det blir besvärligt i livet, och då kan man få en diagnos.

Hur många har adhd eller add?

Ungefär 5 procent av alla skolbarn har adhd.
Det betyder att 5 av 100, eller 1 av 20 har adhd.
Det är vanligare bland pojkar än flickor.
En del flickor har adhd eller add, fast omgivningen kan ha svårt att förstå det.
Det kan exempelvis bero på att flickors impulsivitet ibland visar sig på ett annat sätt än pojkarnas.

Man trodde tidigare att det bara var barn som hade adhd och att det växte bort när man blev vuxen.
Nu vet man att man kan fortsätta att ha adhd även när man är vuxen och när man blir gammal.
En del får diagnosen som vuxna.
Barn och vuxna med adhd har samma sorts svårigheter, men det kan visa sig på olika sätt.
Vuxna kan till exempel vara hyperaktiva på ett sätt som inte syns så väl.
De kan vara mer rastlösa och oroliga.

Varför kan det vara bra att så tidigt som möjligt få veta om någon har adhd?

Om man tidigt förstår att ett barn har adhd kan barnet få bra hjälp.
Vuxna har lättare att förstå att barnet inte menar att göra fel.
Då kan barnet slippa få skäll för en del av sina misstag.
Istället kan de vuxna försöka komma på saker som hjälper barnet att lyckas.
Det får behålla sitt självförtroende, och det är viktigt.
Vissa med adhd blir också mycket hjälpta av särskilda mediciner.
Om ett barn med adhd inte får hjälp och förståelse när det går i skolan kan det bli extra svårt när han eller hon blir äldre.

Vad kan vara svårt när man har adhd?

De flesta som har fått diagnosen adhd har svårt med en hel del av detta, men inte allt:

 • att vara uppmärksam och koncentrerad
 • att lyssna på vad andra säger
 • att komma igång med uppgifter
 • att hålla ordning på saker; de tappar eller glömmer lätt bort
 • att hinna uppfatta vad som ska göras
 • de tröttnar fort
 • blir lätt störda av sådant som händer runtomkring
 • sitter och tänker på annat, eller dagdrömmer mer än andra
 • tycker att det är tröttsamt med mycket människor, ljud eller andra sinnesintryck.

De kan också ha svårt med att:

 • hinna tänka sig för och vara lagom aktiv
 • sitta still när det behövs
 • hinna tänka efter innan man säger eller gör något
 • vänta på sin tur
 • vänta på något kul som ska hända
 • komma till ro på kvällen
 • reagera med lagom mycket känslor
 • vara "lagom" aktiv, inte för mycket och inte för lite.
 • De pratar väldigt mycket.

Adhd tillsammans med andra svårigheter

Personer med adhd kan även ha andra svårigheter.
En del personer har både adhd och till exempel autism, Tourettes syndrom, utvecklingsstörning eller specifika svårigheter med att lära sig läsa och skriva eller med matematik.

Vad kan vara bra med att ha adhd om man får rätt stöd och hjälp?

 •  Att kunna koncentrera sig länge och mycket om man är väldigt intresserad av något
 • Att tycka om nya utmaningar
 • Att vara entusiastisk
 • Att tänka nytt och se saker ur nya synvinklar
 • Att vara spontan
 • Att ha massor av energi
 • Att vara nyfiken
 • Att ha många idéer
 • Att vara påhittig
 • Att tänka snabbt och mycket

Några saker som är viktigt att tänka på för omgivningen till ett barn/ungdom med adhd/add

Barnet med adhd behöver stöd och förståelse för det som blir fel.
Han/hon behöver få hjälp att lyckas och att använda sina styrkor och talanger.
Det finns mycket man kan göra för att stötta ett barn med adhd.
Som vuxen är det viktigt att ha ett varmt, nyfiket och tydligt bemötande gentemot barnet.
Visa att du är på barnets sida och vill stötta barnet i att ha det bra och lyckas!

Några saker som är viktigt att tänka på för omgivningen till vuxna med adhd/add

Lyssna på personen med adhd och vad individen tycker är lätt eller svårt.
Ge stöd utifrån det.
Personer med adhd klarar sig olika bra inom olika områden.
Vissa saker klarar man kanske bättre än andra människor, medan annat är jättesvårt.
Exempelvis kan kanske personen fokusera länge och vara mycket duktig på vissa saker medan det är jättesvårt att komma ihåg tider, hålla ordning, fylla i formulär och så vidare.
Det är viktigt att man i omgivningen förstår det här, så att personen kan få stöd med det som är svårt.

Version: 2015-01-01

--------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. De får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.