Hjälp vid autism - vuxen

Skriv ut

Har du svårt att hitta den hjälp som du behöver?

Här berättar vi om vart man ska vända sig när man vill ha hjälp:

Vuxna personer med autism kan behöva stöd från såväl kommun som landsting. Hur man får hjälp kan se olika ut i olika delar av landet. Kommunen ansvarar för det vardagsstöd som handlar om boende, fritid och arbete/sysselsättning. Inom landstinget är det Habiliteringen som ger expertstöd vad gäller funktionshindret från habiliteringens team till personen själv, anhöriga och personal. Landstingets hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, är också en viktig resurs för personer med autism.

Anhöriga och personal liksom god man kan vara viktiga personer vad gäller att företräda personer med autism i olika frågor.

Om du har någon i din familj, arbetar nära eller företräder en person med autistiskt syndrom, kan du vända dig till habiliteringen i ditt landsting. Personer med autism har ofta stöd i form av LSS-insats. Därför kan du också fråga handläggare vid LSS-myndigheten inom kommunen eller landstinget för att få hjälp att komma till rätt stödinstans. I frågor om hälso- och sjukvård vänder du dig till primärvården.

Så här får du hjälp i Landstinget i Uppsala län

Om du själv har funktionshindret eller företräder en person med autism:
Habiliteringen för barn och vuxna kan bistå i olika frågor som är relaterade till funktionshinder. Där arbetar man i tvärprofessionella team och har kunskap om livsvillkoren för personer med funktionshinder av olika slag, exempelvis autismspektrumstörningar. Rådgivning, utbildning, handledning/konsultation och behandling av olika slag kan erbjudas. Insatser från habiliteringen sker i samråd med dig och/eller företrädare och i samarbete med andra vårdgivare.

Om du redan har kontakt med habiliteringen för barn och vuxna kan du alltid ta upp nytillkomna frågor med den du redan känner.

Om du inte har en aktuell kontakt på habiliteringen för barn och vuxna, och bor i Uppsala, Heby eller Knivsta, går det bra att ringa till enhetschef Ingrid Gustafsson, 018-611 88 61.

Om du bor i Tierp/Älvkarleby kan enhetschef Gunilla Bromark, 0293-132 11 svara på frågor. Vänd dig till Birgitta Ekholm Lejman 0173-88 285 om du bor i Östhammar.

I Enköping vänder du dig till enhetschef Katarina Pettersson, 0171-41 84 22 och i Bålsta till Elisabeth Hedberg 0171-41 73 65.

Om du är anhörig och har behov av stöd för egen del, finns en samtalsmottagning med inriktning på anhörigas behov och situation. Kontakt med mottagningen sker genom sekreterare, telefon 018-611 68 81.

Husläkaren kan hjälpa till i medicinska frågor. Sådana frågor kan vara av både somatisk och psykiatrisk karaktär. Om man behöver mediciner för någon åkomma, liksom om medicinska intyg behövs kan husläkaren hjälpa till.
Om du inte har någon husläkare är det viktigt att lista sig hos en sådan.
Du kan få hjälp med detta från husläkarkansliet, 018-611 63 00.


Det är inte ovanligt att personer med autism har tilläggsproblematik som bör behandlas inom psykiatrin eller av annan specialistsjukvård, exempelvis epilepsi eller neurologi. Om primärvården inte kan ge tillräckligt stöd remitterar de till Akademiska sjukhuset.