Autism

Autism är en funktionsnedsättning som kännetecknas av att man samtidigt har svårigheter inom områdena socialt samspel och kommunikation samt problem med repetitiva och rigida mönster i beteende, intressen och aktiviteter.

För att få diagnosen ska man ha haft dessa svårigheter före tre års ålder.