Autism

Autism är en funktionsnedsättning som kännetecknas av att man samtidigt har svårigheter inom områdena socialt samspel och kommunikation samt problem med repetitiva och rigida mönster i beteende, intressen och aktiviteter.

Infotekets text "Vad är autism" är under ombearbetning.

Tills vidare hänvisar vi till artikeln "Autism" på 1177 Vårdguiden samt till infotekets "En film om autism"