Autismspektrumtillstånd (AST)

Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas framför allt av svårigheter med social kommunikation och socialt samspel, en annorlunda upplevelse av sinnesintryck, stereotypa beteenden och/eller begränsade intressen.

AST kan se mycket olika ut för olika personer och kan förekomma på alla begåvningsnivåer. De som tidigare fick diagnosen Aspergers syndrom får nu diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan intellektuell funktionsnedsättning.