Flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av flera svåra funktionsnedsättningar. Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp vare sig i orsak eller symtom.

Gemensamt för gruppen är svår rörelsenedsättning i kombination med grav intellektuell funktionsnedsättning samt ett eller flera tilläggsproblem såsom epilepsi, syn- och hörselnedsättning, problem med uppfödning, tarm- och blåsfunktion, andning och sömn.

Ortopediska komplikationer som skolios och kontrakturer är vanliga. Vanligt förekommande är en svårtolkad smärtproblematik. Personerna har dessutom svårt att kommunicera med omgivningen vilket ger en begränsad förmåga att uttrycka känslor, tankar och behov.