Flerfunktionshinder

Flerfunktionshinder innebär en kombination av flera svåra funktionshinder. Personer med flerfunktionshinder, FFH, är ingen enhetlig grupp vare sig i orsak eller symtom.

Gemensamt för gruppen är svåra rörelsehinder i kombination med grav utvecklingsstörning samt ett eller flera tilläggshandikapp såsom epilepsi, syn- och hörselnedsättning, problem med uppfödning, tarm- och blåsfunktion, andning och sömn.

Ortopediska komplikationer som skolios och kontrakturer är vanliga. Vanligt förekommande är en svårtolkad smärtproblematik. Personerna har dessutom svårt att kommunicera med omgivningen vilket ger en begränsad förmåga att uttrycka känslor, tankar och behov.