Förvärvade hjärnskador hos vuxna

Man beräknar att i Sverige överlever ca 70.000 människor en förvärvad hjärnskada årligen. Med förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd eller har uppstått under de första barnaåren.

Vanligen drabbar skadan vid ett tillfälle, till exempel vid yttre våld eller slaganfall. Tumörer, infektioner och syrebrist efter drunkning eller hjärtstopp eller sockerbrist vid insulinkoma är andra orsaker. Blödningar från kärlmissbildningar, till exempel pulsåderbråck, kan också nämnas.

Symtom liknande dem man får vid förvärvad hjärnskada kan ses även vid andra sjukdomar i hjärnan.