Hörselnedsättning

I Sverige finns det över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning – från mindre hörselproblem till dövhet. Ungefär en tredjedel använder hörapparat. Det finns många anledningar till nedsatt hörsel. Någon kan ha en medfödd hörselskada, andra kan få hörselnedsättning senare i livet.

De allra flesta av oss kommer att uppleva någon form av hörselproblem allt eftersom vi blir äldre. Hur en hörselnedsättning kommer att upplevas är individuellt.