Vad är hörselskada och vad kan man göra?

När man precis fått reda på att man har en hörselnedsättning, eller kanske har hört dåligt i många år är det många funderingar man vill få svar på. Dessa faktablad kommer att ge dig och din omgivning information och svar på flera frågor som du/ni kanske har.

Varför hör jag dåligt? Finns det någon i samma situation som jag kan tala med? Behöver jag hörapparat? Hur ska jag få det att fungera så bra som möjligt i mitt sociala liv? Vad gör jag nu?

Om du inte hittar svaren här ska du inte vara rädd att be om hjälp och information. Kontakta din närmaste Hörcentral.

Hur fungerar örat och hörseln?

Örat är ett komplicerat organ både i form och funktion. Det är mycket som ska fungera för att vi ska höra och det är mycket som kan medverka till att vi får en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel kan påverka språkutvecklingen hos barn och vår förmåga till verbal kommunikation.

Örats uppbyggnad kan delas in i 3 delar; ytteröra, mellanöra och inneröra. Örat fångar upp ljudvågor från omgivningen. Dessa ljudvågor sänds vidare till hjärnan där de blir tolkade som ljud.

Ytterörat

Ytterörat består av öronmussla och hörselgång. Ljudvågorna fångas upp av öronmusslan och skickas vidare genom hörselgången in till trumhinnan som sitter längst in i hörselgången

Mellanörat

Mellanörat är en luftfylld kammare med trumhinnan i den ena änden och det ovala och runda fönstret i den andra. Mellan dessa sitter de 3 hörselbenen som kallas städet, hammaren och stigbygeln. När ljudvågorna träffar trumhinnan vibrerar denna och sätter hörselbenen i rörelse. Det ovala fönstret vidarebefordrar ljudvågorna in i hörselsnäckan där hörselorganet sitter.

Innerörat

Innerörat är vätskefyllt och är format som en snäcka. I vätskan finns hörselorganet med ca 20 000 mikroskopiskt små hårceller som sätts i rörelse när det ovala fönstret sätter vätskan i rörelse. Denna rörelse utlöser elektriska signaler från hårcellerna till hörselnerven.

Vad sker vidare?

Via hörselnerven skickas de elektriska signalerna till hörselcentrat i hjärnan. Det är här ljuden uppfattas, tolkas och sätts samman med ljud vi har hört tidigare. Kända ljud förstår vi, okända ljud kan göra oss osäkra. Forskning visar att hörselcentrat behöver 6 till 8 veckor för att vänja sig vid en ny ljudbild. Det kan vara bra att veta när du ska börja vänja dig med hörapparat.

Upplevelse av ljud

När ljud alstras sätts molekyler i luften i rörelse och svängningar uppstår. Frekvens är antal svängningar per sekund och benämns i enheten Hertz (Hz). Ljusa ljud (diskant) har många svängningar per sekund och mörka ljud (bas) har få svängningar per sekund. Ett normalt öra kan uppfatta från 20 Hz till 20 000 Hz ( alltså från 20 svängningar per sekund till 20 000 svängningar per sekund). Viktigaste informationen för tal ligger mellan 500 Hz till 4 000 Hz. Det är vanligt att vi tappar en del av hörseln för ljusa toner när vi blir äldre. I samtal kan detta betyda att en del av konsonanterna försvinner, eftersom de ligger i det högre frekvensområdet. När konsonanterna försvinner från ett ord, kan det bli svårt att förstå.

Volym

Styrkan på ljud benämns i enheten decibel (dB). Ett normalt öra har en hörtröskel från 0-20 dB och en smärttröskel på ca 120 dB. Normalt tal ligger på 65-75 dB.

Olika typer av hörselnedsättning

Det finns många anledningar till nedsatt hörsel. Någon kan ha en medfödd hörselnedsättning, andra kan få hörselnedsättning senare i livet. De allra flesta av oss kommer att uppleva någon form av hörselnedsättning allt eftersom vi blir äldre. Hur en hörselnedsättning kommer att upplevas är individuellt. Två personer med samma hörselkurva kan uppleva graden av problem helt olika.

Neurogen (sensorineural) hörselnedsättning

Om skadan sitter i innerörat eller hörselnerven som leder ljudet upp till hjärnan, kallas det en neurogen hörselnedsättning. En neurogen hörselnedsättning är permanent och kan inte opereras. Man kan få bra hjälp med hörapparat. Du kan förhindra att hörseln blir ytterligare försämrad genom att ej utsätta dig för överexponering av buller och starka ljud. Med en neurogen hörselnedsättning kan det vara svårt att skilja tal från bakgrundsljud. Ljusa ljud som t ex fågelsång kan försvinna helt och du kan tycka att alla mumlar när de talar. Du behöver fråga om! Hjärnan uppfattar nämligen inte alla ljud och frekvenser som är nödvändigt för att ge ljuden mening.

Ledningshinder

En mekanisk hörselnedsättning innebär att mekanismen som ska leda ljuden till innerörat är skadat. Vaxpropp, hål på trumhinnan, vätska i mellanörat eller onormal förkalkning av hörselbenen är några orsaker till ledningshinder.

Audiogram

Audiogram är en grafisk översikt av din hörsel. Be någon gå igenom ditt audiogram för att du eller din omgivning ska få en ökad förståelse hur din hörsel ser ut och vad din hörselförlust innebär.

En ny vardag

Det är många känslor som kommer i och med att man får en hörselnedsättning. Någon upplever sorg över att ha förlorat en viktig del av ett sinne. Det känns inte rätt att just jag ska höra dåligt. Någon känner ensamhet eftersom det blivit svårare att kommunicera, andra förnekar sin hörselnedsättning. "Jag hör ljud, men förstår ej vad som sägs. Det är inte lika lätt att delta i samtal. Jag känner mig dum och utanför."

Motivation

Det är viktigt att du själv känner dig motiverad till att börja med hörapparat. Du ska också känna att du vill använda ditt hjälpmedel och inte göra detta för att din omgivning tycker att det behövs. Det finns fördelar med att börja använda hörapparat så tidigt som möjligt (under förutsättning att du har en hörselnedsättning som kräver hörapparat). En av de viktigaste orsakerna till detta är att hörselsystemet bör stimuleras med ljud för att taluppfattbarheten ska bibehållas.

Se framåt

Hörselnedsättning kan innebära stora och små uppoffringar. Istället för att se tillbaka hur det var när du hörde bra, ska du försöka fokusera på positiva lösningar hur du ska tackla problemen som hörselskadad. Använd resurserna kring dig. Sök hjälp och råd hos fackfolk och andra hörselskadade. Involvera familj och vänner.

3 goda råd:

Erkänn för dig själv att du hör dåligt.

Var öppen! Tala med andra om att du hör dåligt.

Ställ krav på din omgivning. Det ska tas hänsyn till dig, så att du kan känna dig lika delaktig i samtalen som alla andra.

Vad är en hörapparat?

En hörapparat är en ljudanläggning i miniatyr. Den består av en energikälla, mikrofon, förstärkare och högtalare. Hörapparat används för att förstärka en ljudbild och därigenom förbättra kommunikation.
Ljuden fångas upp av mikrofonen och ljudvågorna omformas till elektriska signaler. En liten förstärkare ökar signalens intensitet, signalen omformas igen via en högtalare. Därefter skickas signalen in i hörselgången.

Vägen till bättre hörsel

Det tar tid att vänja sig vid att använda hörapparat. Du ska vänja dig vid en ny ljudbild och en ny teknologi. Det är viktigt att du inte ger upp, även om dina förväntningar att höra bättre inte besannas med en gång.

Varför kan inte hörapparat ge normal hörsel tillbaka?

Ett exempel: Om man liknar örat med ett piano där varje ton har en fast tangent, så vet vi att varje ton har sin fasta plats i snäckan (i innerörat). Om vi tänker oss ett piano igen. Vilka skador kan ett piano få? Tangenterna kan bli slitna, några kanske är ostämda, vissa fungerar inte alls, några fungerar bara en stund efter man har tryckt på dem flera gånger, andra låter svagt. Försök föreställa dig en melodi som spelas på detta piano. Den kan vara svår att känna igen! Likadant kan ett skadat öra fungera. Det är inte bara styrkan på ljudet som blir sämre. Ljuden kan bli förvrängda, det kan också bli svårt att skilja mellan nästan likadana ljud (t ex mellan bokstaven S och F) eller så kan det vara svårt att skilja på ljud om de kommer tätt efter varandra (t ex när personer talar fort). Många säger då att de hör men har bara lite svårt att urskilja orden. Hörapparat kan bara kompensera styrkan så att ljudet blir tillräcklig högt, inte ge en bättre tydlighet än vad det egna örat klarar av att urskilja.

En bra start med hörapparat

Lugn tillvänjning

Hörapparaten kommer att förstärka ljud som du kanske inte har hört på länge, eller kanske aldrig har hört. Det kan ta tid att vänja sig. Det är bra om du försöker att använda din hörapparat så mycket som möjligt i början. Du får göra pauser om det blir jobbigt. Utgå ifrån vad du tycker känns bra och klarar av. För att vänja sig vid den nya ljudbilden bör man minst använda hörapparaten 3-4 timmar per dag. Börja använda den/dem i en lugn ljudmiljö hemma hos dig själv. Öka successivt på användandet.

Bli van med vardagliga ljud

Gå runt hemma och identifiera alla ljud som du kanske inte har hört på länge. Lokalisera varifrån ljuden kommer. Vänj dig vid vanliga ljud som t ex rinnande vatten, pappersprassel och telefonsignalen. I början kan många av dessa ljud låta annorlunda och ovant. Du kan vara lugn! Du kommer att vänja dig.

Samtala med andra

Det krävs en insats för att följa med i ett samtal. Börja hemma och lyssna till röster som du känner igen. Försök att följa med i samtal i litet mer störande miljöer. Du kommer snart att komma underfund med i vilka situationer din hörapparat fungerar som bäst. Kom ihåg att kommunikation är en kombination av uppmärksamhet, koncentration och kroppsspråk. Du uppfattar bättre när du observerar ansiktsuttryck och gester. Det är viktigt att du kan se munnen på den som talar och att avståndet ej är för långt.

Lyssna på radio och titta på TV

Om du ska lyssna på radio eller titta på TV är det viktigt att sitta på rätt avstånd. Ställ in volymen på en nivå som är komfortabel för andra. Har du volymkontroll på din hörapparat kan du justera volymen med denna. Ju närmare högtalaren du sitter och desto mindre bakgrundsljud det är, desto bättre hör du. Det finns hjälpmedel som du kan använda när du t ex ska titta på TV. Många hörapparater har en inbyggd telespole som gör att du kan använda teleslinga.

Bli bekant med olika ljudomgivningar

Efter den första veckan kommer du att känna dig van med de vanliga ljuden hemma. Då kan du börja använda hörapparaten i lite mer "stökiga" ljudmiljöer på jobbet eller i större sociala sammanhang. Träna på att välja ut ljud eller röster, och fokusera bara på dessa. I offentliga miljöer t ex i en föreläsningssal, behöver du sitta så nära som möjligt för att höra den som talar. På restauranger och caféer är det bra att sitta så du ser den som talar. I trafiken är det svårt att höra.

Om du börjar tillvänjningen i t ex en högljudd och glad middagsbjudning kan det bli en jobbig upplevelse. Effekten kan bli att det dröjer länge till nästa tillfälle som du vill använda din hörapparat/er. Rekommenderas alltså att börja tillvänjningsprocessen i lugna ljudmiljöer.

Regelbunden användning

Hörselcentrat i hjärnan är avhängigt av kontinuitet. Det betyder att du inte kommer att få en bra nytta av din hörapparat om du bara använder den ibland. För att få bäst effekt av hörapparat är det viktigt med en regelbunden användning. Den som använder sin hörapparat större delen av dagen har störst nytta av sitt hjälpmedel.

Ge feedback på hur hörapparaten fungerar

För att du ska få en så bra anpassad hörapparat som möjligt är det viktigt att du kan beskriva hur det fungerar och hur du upplever att du hör. Under utprovningen kan det vara bra om du skriver ned dina upplevelser av att höra eller berätta för din audionom om konkreta exempel. Detta är viktigt för att du ska få ett bra anpassat hjälpmedel.

Författare: Marie Mellwing, Habilitering och Hjälpmedel i Uppsala län

Faktagranskad av: Ann-Sofi Selberg, Leg Audionom, Hörcentralen Uppsala

---------------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.