Lättlästa faktablad

Det finns många som av olika anledningar har svårt att läsa. 

I menyn finns länkar till lättläst information om funktionsnedsättningar.