Vad är Aspergers syndrom - Lättläst

Aspergers syndrom är en form av autism.
Det är en funktionsnedsättning.
De flesta med Aspergers syndrom har normal begåvning.
Det är vanligt att begåvningen är ojämn.
En del saker kan vara svåra.
Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå andra människor.
Många har specialintressen som de ägnar sig intensivt åt.
Vilka saker som är bekymmersamma med att ha Aspergers syndrom kan växla.
När man är barn kanske det är svårt att förstå sig på andra barn.
När man blir äldre kanske ensamhet är ett större problem.
Det ser olika ut för olika personer.
Personer med Aspergers syndrom har flera gemensamma drag, som hänger ihop med funktionsnedsättningen.
Alla är ändå olika och har sin egen personlighet.

Varför får man Aspergers syndrom?

Man vet inte precis varför en person får Aspergers syndrom.
Man vet dock att det har biologiska orsaker.
Det tycks ofta vara ärftligt. Det är vanligt att flera personer i samma släkt har liknande svårigheter.
Aspergers syndrom beror inte på att man har haft problem hemma när man har växt upp. Det är något man föds med.

Att vara med andra

Många med Aspergers syndrom vill gärna vara tillsammans med andra.
De vet inte alltid hur man gör.
De kan till exempel ha svårt att se och förstå om andra personer är glada, ledsna eller arga.
De kan också själva ha svårt att visa vad de känner.
Det är också svårt att förstå att andra personer kanske inte uppfattar saker likadant som man själv gör.
Det händer att personer med Aspergers syndrom fortsätter att prata även om den de pratar med inte vill lyssna.
Pratet kan låta stelt, som om de berättar något för en skolklass eller läser högt ur en bok.
En del har svårt att förstå skämt eller vissa uttryck, till exempel "att vara som hund och katt". Det betyder att man jämt bråkar med varandra.

Specialintressen

Personer med Aspergers syndrom kan ofta lära sig mycket fakta och många har specialintressen som de kan allt om.
Det kan till exempel vara rymden, forntida Egypten, dinosaurier eller resultatlistor.

Rutiner

Många med Aspergers syndrom tycker om att ha fasta rutiner.
De vill göra samma sak, på samma sätt, vid samma tid.
En del blir ledsna eller upprörda om man ändrar på deras rutiner.
De flesta tycker inte om överraskningar  och ska man ändra på något  behöver man förbereda det i förväg.
När man ska förbereda en person med Aspergers syndrom  på vad den ska göra eller vad som ska hända, är det bra att använda "de sju frågorna".

  1. Vad ska han/hon göra?
  2. När ska han/hon göra det?
  3. Var ska han/hon vara?
  4. Med vem ska han/hon vara?
  5. Hur länge ska han/hon hålla på?
  6. Vad ska hända sedan?
  7. Vad ska han/hon ha med sig?

Saker man kan ha svårt med

Vissa tycker det är mycket obehagligt med höga ljud,  starka lukter eller hur något känns på kroppen. Därför kan det vara svårt att äta viss mat eller ha på sig vissa kläder.
Många är klumpiga. Därför kan det vara svårt att springa, äta med bestick och att skriva för hand.
En del har lätt att lära sig många saker. Det kan vara svårare att förstå hur de hänger ihop.

En del barn med Aspergers syndrom blir mobbade i skolan.
Det syns ju inte på dem att de har en funktionsnedsättning.
Andra tycker ofta att de inte uppför sig normalt och de blir lätt missförstådda.

Personer med Aspergers syndrom kan också ha andra funktionsnedsättningar, till exempel adhd, Tourettes syndrom, depression eller tvångssyndrom.

Hjälp och stöd vid Aspergers syndrom

Det är bra att tidigt få veta att man har Aspergers syndrom.
Ofta märks svårigheterna mer när barnet börjar i skolan.
Det är viktigt att man då ger barnet stöd, hjälp och träning både i skolan och hemma.
Barnet kan lära sig olika sätt att klara sig lättare i livet.
Det kan ta tid att lära sig.
Barn med Aspergers syndrom går i grundskolan.
En del har elevassistent och en del går i specialklasser.

Specialintressen kan faktiskt vara ett sätt att få vänner eller ett arbete.
Det kan vara bra att tänka på.
Genom föreningar och på nätet kan man få kontakt med andra med samma intresse.

Det är viktigt att man i skolan och på arbetsplatsen får veta vad Aspergers syndrom innebär och vad just den personen har svårt för.
En elev på gymnasiet säger så här: Det går bra när lärarna fattar vad jag menar  och hur jag fungerar. Då försöker de inte ändra på mig.

Författare: Marie Back, habilitering för barn och vuxna i Uppsala län.

Version 2011-12-01

---------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. Den får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.