Vad är en psykos?

Om psykos på 1177 Vårdguiden:

Psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad och annorlunda, och det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Man kan till exempel höra röster eller känna sig förföljd fast ingen annan delar dessa upplevelser. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Hur länge en psykos pågår varierar. Med behandling minskar risken för nya psykoser.

Läs artikeln "Psykos" i sin helhet på 1177.se