Vad är dyskalkyli?

Om dyskalkyli från 1177 Vårdguiden:

Dyskalkyli innebär att du har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Svårigheterna märks ofta redan i förskolan eller under de första skolåren. Ibland märks det inte förrän i vuxen ålder.

Läs artikeln om "Dyskalkyli" på 1177.se.