Vad är normal språkutveckling?

På 1177 Vårdguiden kan du läsa om barns utveckling när det gäller språk, tal och kommunikation.

Barn 0–1 år

I varje respektive avsnitt hittar du ett kapitel om "Kommunikation". 
Där beskrivs barnets språkliga utveckling under barnets första levnadsår.

Barns utveckling 0–2 månader (1177 Vårdguiden) 

Barns utveckling 2–4 månader (1177 Vårdguiden) 

Barns utveckling 4–6 månader (1177 Vårdguiden)
 

Barn 1–2 år

Barns språk, tal och kommunikation
i åldern 1–2 år (1177 Vårdguiden)

Barn 2–3 år

Barns språk, tal och kommunikation
i åldern 2–3 år (1177 Vårdguiden)

Barn 3–4 år

Barns språk, tal och kommunikation
i åldern 3–4 år (1177 Vårdguiden)

Barn 4–5 år

Barns språk, tal och kommunikation
i åldern 4–5 år (1177 Vårdguiden)

Barn 5–6 år

Barns språk, tal och kommunikation
i åldern 5–6 år (1177 Vårdguiden)