Hjälp vid utvecklingsstörning - vuxen

Skriv ut

Har du svårt att hitta den hjälp du behöver?

Här berättar vi vart man kan vända sig om man vill ha hjälp.

Vuxna personer med utvecklingsstörning kan behöva stöd från såväl kommun, landsting och försäkringskassa. Den som har en utvecklingsstörning har ofta rätt till insatser enligt Lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom LSS kan man ha rätt till till exempel boende och arbete/sysselsättning. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare för att göra en ansökan.

Landstingets hälso- och sjukvård, såsom primärvården och psykiatrin, är viktiga resurser för personer med utvecklingsstörning. Habiliteringen för barn och vuxna ger expertstöd kring funktionsnedsättning.

Genom Försäkringskassan kan du ansöka om exempelvis aktivitetsersättning/sjukersättning och bostadstillägg.

Anhöriga, personal och god man/förvaltare kan vara viktiga för att företräda personer med utvecklingsstörning i olika frågor.

Så här får du hjälp i Landstinget i Uppsala län

Om du själv har en utvecklingsstörning eller om du företräder en person med utvecklingsstörning kan du vända dig till habiliteringen för barn och vuxna. Där kan du få hjälp i frågor om funktionsnedsättning.

Du kan få rådgivning, utbildning, handledning och behandling. Insatserna kan ges till personen själv, anhöriga och personal.

Insatser från habiliteringen för barn och vuxna sker i samråd med dig och/eller företrädare och i samarbete med andra vårdgivare. Om du redan har kontakt med habiliteringen för barn och vuxna kan du alltid ta upp nytillkomna frågor med den person du redan känner.

Om du inte har en aktuell kontakt med habiliteringen för barn och vuxna, och bor i:

  • Uppsala, Knivsta eller Heby, ring enhetschef Magdalena Barkfeldt, telefon 018-611 62 43.
  • Tierp eller Älvkarleby ring enhetschef Gunilla Bromark, telefon 0293-132 11.
  • Östhammar ring enhetschef Birgitta Ekholm Lejman, telefon 0173-88 285.
  • Enköping ring enhetschef Katarina Pettersson, telefon
    0171-41 84 22.
  • Bålsta ring enhetschef Elisabeth Hedberg, telefon 0171-41 73 65.

 

Om du är anhörig till en person med utvecklingsstörning som har kontakt med habiliteringen för barn och vuxna och har behov av personligt stöd för egen del finns det en samtalsmottagning med inriktning på anhörigas behov och situation
Kontakt med mottagningen sker genom sekreterare, telefon 018-611 68 81.

Husläkaren vid primärvården kan hjälpa till med medicinska frågor. De kan skriva medicinska intyg och är också den första instans man bör vända sig till vid psykiatriska problem. Har du inte någon husläkare kan du lista dig hos en sådan. Du kan få hjälp med detta från husläkarkansliet, telefon 018-611 63 00.