Intellektuell funktionsnedsättning

Den som har en utvecklingsstörning har svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det är relativt vanligt att samtidigt med utvecklingsstörningen ha andra funktionshinder.

I Sverige har ca 1 % av befolkningen en utvecklingsstörning. Ca hälften av dem har en måttlig eller svår utvecklingsstörning. Betydligt fler människor har en nedsatt kognitiv förmåga men inte i den grad som svarar mot definitionen av utvecklingsstörning.

Utvecklingsstörning är inte ett enhetligt begrepp och kan därför se mycket olika ut hos olika barn. En lindrig utvecklingsstörning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs krav på inlärning av mera teoretiska färdigheter. Hos barn med måttlig och svår utvecklingsstörning är funktionshindret tydligt redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling.