Intellektuell funktionsnedsättning

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning har svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det är relativt vanligt att samtidigt med intellektuell funktionsnedsättning ha andra funktionshinder.

I Sverige har cirka en procent av befolkningen en intellektuell funktionsnedsättning. Ungefär hälften av dem har en måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning. Betydligt fler människor har en nedsatt kognitiv förmåga men inte i den grad som svarar mot definitionen av intellektuell funktionsnedsättning.

Intellektuell funktionsnedsättning är inte ett enhetligt begrepp och kan därför se mycket olika ut hos olika barn. En lindrig intellektuell funktionsnedsättning märks ibland inte förrän i skolåldern då det ställs krav på inlärning av mera teoretiska färdigheter. Hos barn med måttlig och svår intellektuell funktionsnedsättning är funktionshindret tydligt redan under spädbarnsåren och påverkar barnets hela utveckling.