Vad är intellektuell funktionsnedsättning? - Lättläst

Det som förut kallades utvecklingsstörning
heter nu intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättningen går inte över.
Men man kan träna,
för att klara av mer och nya saker.
Alla kan olika mycket.

Man kan ha lindrig, måttlig eller svår
intellektuell funktionsnedsättning.
Den som har det
behöver längre tid
och mer hjälp
för att lära sig saker.

Många kan läsa, skriva och prata
och sköta mycket i sitt liv själva.
En del behöver mer hjälp.

Om man inte kan prata
kan man visa vad man vill
med tecken eller bilder.

En del saker i vardagen kan vara svåra.
Det kan vara svårt att veta
hur mycket pengarna räcker till
och hur man betalar
när man ska handla i en affär.

Det kan vara svårt att passa tider,
och veta hur man ska ta sig till en ny plats.
En del personer
med intellektuell funktionsnedsättning
kan ha ett annorlunda utseende.
På många syns det inte alls.

Hur vet man om någon har intellektuell funktionsnedsättning?

När ett barn är litet kan de vuxna se
att barnet har svårt att lära sig olika saker.
Ibland märks det först
när barnet börjar i skolan.

När föräldrarna börjar fundera
på om deras barn har svårigheter
kan de prata med en psykolog eller läkare.
Då pratar man om hur det har varit,
ända sedan barnet föddes.

Barnet får göra olika prov och tester
för att visa vad det kan och förstår.
På så sätt tar man reda på
vilka saker barnet är bra på
och vad som är svårt.

Har barnet svårt
för många saker
kan det få en diagnos
som heter intellektuell funktionsnedsättning.

Varför har man intellektuell funktionsnedsättning?

Man kan inte alltid veta varför en person
har intellektuell funktionsnedsättning.
Det kan bero på något som hände
i mammans mage
innan barnet föddes.

Det kan vara så att barnet blev sjukt
när det var nyfött
eller när det var riktigt litet.
Det kan också bero på andra saker.

Varför går man i särskola?

Alla barn i Sverige måste gå i skola.
Det står i lagen.

Barn som har intellektuell funktionsnedsättning
kan få gå i särskola.
I särskolan är lärarna duktiga
på att berätta för varje elev
så det blir lättare att förstå.

De som kan lära sig läsa får göra det
och de som behöver träna
på vardagssaker får göra det.

I särskolan har man inte lika bråttom
som i grundskolan,
eftersom eleverna behöver
mer tid för att lära sig.

Vad händer när man blir vuxen?

Intellektuell funktionsnedsättning
har man hela livet.
En del behöver mycket hjälp
också när de är vuxna,
medan andra klarar det mesta själva.

Nästan alla flyttar hemifrån
när de blir vuxna.
De som behöver mycket hjälp
flyttar till ett boende
där det finns personal
som hjälper till.

De som inte behöver så mycket hjälp
kan bo själva,
men ändå få hjälp av en särskild person.

De kan få hjälp
med att läsa svåra papper,
fylla i blanketter,
hålla ordning på sina pengar
och andra behov.

Version: 2019-03-19

--------------------

Faktatexten får skrivas ut, kopieras och spridas fritt till intresserade. De får däremot inte säljas eller publiceras i andra sammanhang utan tillstånd från Infoteket om funktionshinder.