Infoteket - ett kunskapscentrum

På infoteket finns information om olika funktionsnedsättningar - främst medfödda eller tidigt förvärvade.

Kunnig personal kan svara på frågor och ge vägledning för vidare kunskapssökning.

Infoteket är också ett utbildningscenter med brett utbud för personer som själva har någon funktionsnedsättning, anhöriga, personal och andra intresserade.

I länets alla kommuner finns mini-infotek.

På Infotekets webbsida finns aktuell information, infotekets faktatexter, litteratur- och evenemangstips. På webbsidan kan man även ställa frågor till experter.

Arbetet med att ta fram faktatexter för infoteket görs av personal inom barn- och ungdomspsykiatrin, psykosvård och psykiatrisk rehabilitering, habilitering för barn och vuxna samt neurodivisionen. Texterna faktagranskas av experter innan de publiceras.

Infoteket om funktionshinder är en verksamhet inom Centrum för funktionshinder, ett samarbetsforum för verksamheter inom Region Uppsala. Där ingår:

  • Hälsa och habilitering: habilitering för barn och vuxna, hjälpmedelscentralen för barn och ungdomar, hörcentral, syncentral, tolkcentral och taltjänst.
  • Neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset: rehabiliteringskliniken.
  • Kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset: Folke Bernadotte regionhabilitering.
  • Psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset: barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri.
  • Primärvården
  • Uppsala universitet

 

Har du frågor om infoteket är du välkommen att kontakta personalen.