Kundvärde

För att kunna vidareutveckla Infoteket om funktionshinder vill vi veta vad våra besökare tycker. Sommaren 2016 gjorde vi en kundvärdesundersökning.

Alla svaren är nu sammanställda i en rapport. Svaren har behandlats anonymt.

Läs rapporten: Vilket värde har har Infoteket för dess besökare?