Uppsats om infoteket

Infoteket om funktionshinder
"Information om funktionshinder som vägen till empowerment" av Eva Akne