Vi på infoteket

Om du vill kontakta oss, ring infoteket på 018-611 66 77 eller biblioteket på 018-611 66 76
(öppet måndag, tisdag, torsdag 12-17, onsdag 12-19).
Du kan även skicka e-post till infoteket@regionuppsala.se.

 

Eva-Lena Söderlund, Chef på Infoteket

Eva-Lena Söderlund
Chef

Ann Liljemark

Ann Liljemark
Vägledare

Johan Mälson, bibliotekarie

Johan Mälson
Bibliotekarie

 

Eva Akne, bibliotekarie

Eva Akne
Bibliotekarie

 

 

 

 

 Vakant

IKT-pedagog

Inger Johansson, kommunikatör

Inger Johansson
Kommunikatör

 Lars Österberg

Lars Österberg
Informatör / pedagog