Stöd till barn som har tal- och språksvårigheter

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt barns tal- och språkutveckling. Det kan till exempel handla om att barnets tal är sent, annorlunda eller att barnet inte talar alls. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare ni söker hjälp, desto snabbare kan ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas på bästa sätt.

Många barn som utvecklas långsamt i talet fångas upp på barnavårdscentralens kontroller. Vid behov remitteras barnet till en logopedmottagning för utredning och eventuell behandling. Vårdcentraler och skolans elevhälsa kan också remittera till logopedmottagning.

Så här får du stöd från Region Uppsala

För barn 0-6 år

Kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en logopedmottagning för eventuell utredning eller andra insatser.

För barn från 6 år

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp med en första bedömning eller vid behov komma vidare, till exempel till en logopedmottagning.

Övriga resurser

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Hit kan du vända dig med frågor

  • Länslogopedins rådgivning,
    018-611 10 33 (torsdag 13-14).
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).