Stöd till barn med rörelsenedsättning

Om det finns en tidig misstanke om att ditt barn kommer att utveckla ett rörelsenedsättning följs barnet inom barnhälsovården. Om en utredning visar att barnet behöver fortsatt stöd och behandling, remitteras barnet vidare till habiliteringen i ditt landsting/region.

Habiliteringen för barn och vuxna är en specialistverksamhet som ger råd, stöd, behandling och utbildning till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, deras familjer och nätverk. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Är du orolig för ditt barns utveckling när det gäller rörelseförmågan, till exempel att barnet har svårt att lära sig sitta, krypa eller gå? Vänd dig då till barnavårdscentralen (BVC), som bedömer barnets svårigheter. Efter bedömningen föreslår barnhälsovården lämpliga åtgärder om det behövs. Om det behövs remitteras ditt barn till en mer omfattande medicinsk utredning eller till habiliteringen.

Om barnet är i skolåldern ska du kontakta vårdcentralen eller elevhälsan på barnets skola. Om det behövs remitteras ditt barn till en mer omfattande medicinsk utredning eller till habiliteringen.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om olika funktionsnedsättningar. Här kan du få information om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga.

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller assistans. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Habiliteringen för barn och vuxna, 018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder, 018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).