Stöd till barn som har nedsatt hörsel

Det finns situationer då du ska vara särskilt uppmärksam och söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Det gäller om ditt barn:

 • plötsligt får svårare att höra med ena örat
 • har nedsatt hörsel efter dykning eller efter ett slag mot örat eller huvudet
 • har nedsatt hörsel och samtidigt får ont i örat eller huvudet
 • plötsligt får nedsatt hörsel och samtidigt känner sig yr.

 

Så här får du stöd från Region Uppsala

Den som är 0-20 år ska alltid kontakta läkare vid hörselproblem. Vid behov remitterar läkaren personen vidare till specialistsjukvården eller till Hörcentralen i Uppsala.

Läs mer på Hörcentralens webbplats 

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information kring olika funktionsnedsättningar. Här kan du också få vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd.
Läs mer om infoteket   

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hit kan du vända dig med frågor

 • 1177 Vårdguidens telefonrådgivning, tel 1177.
 • Hörcentralen,
  018-611 67 10
 • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
  018-611 66 77 (mån–tors kl 12–17, ons 12–19.