Stöd till barn som mår psykiskt dåligt

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över att ditt barn mår psykiskt dåligt? Det kan till exempel handla om att ditt barn slutat göra sånt som hen tidigare tyckt om, fått förändrad aptit, har slutat att umgås med andra, eller har svårt med sömnen. Det kan också handla om att barnet fått ett annorlunda humör, ofta är ledset eller oroligt och har svårt att utföra sånt som hen tidigare klarat, till exempel skolarbete.

Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare ni söker hjälp, desto snabbare kan ditt barn få rätt stöd, anpassning och behandling för att må bättre.

Så här kan du få stöd från Region Uppsala

Vid lättare psykiska besvär som nedstämdhet, sömnsvårigheter eller oro ska du i första hand vända dig till den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med. Är barnet i skolåldern kan man vända sig till skolans elevhälsa. Tonåringar kan också ta direkt kontakt med en ungdomsmottagning. Stöd och behandling kan vid behov ges av barn- och ungdomspsykologer vid en barnspecialistmottagning.

Här finns barnspecialistmottagningarna i länet

Om det behövs ytterligare behandling kan kontakt med en BUP-mottagning bli aktuellt, exempelvis genom en remiss från BVC, skolans elevhälsa eller från en barnspecialistmottagning.

Du kan även själv ta kontakt med BUP.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på BUP:s webbplats:
https://www.akademiska.se/for-vardgivare/sektioner/barn-och-ungdomspsykiatri/

Om situationen är akut ska du vända dig till BUP:s akutmottagning som har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan, 018-611 25 29.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Snorkel är en webbplats som kan hjälpa tonåringar att bättre hantera oro, nedstämdhet och ångest.
www.snorkel.se

Självhjälp på vägen är en webbplats med information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.
www.sjalvhjalppavagen.se 

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller avlastning. Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hit kan du vända dig med frågor

  • Du kan ringa BUP:s personal på telefon 018-611 25 29, helgfri vardag klockan 13–16 och meddela att du önskar bli uppringd för rådgivning eller hjälp med att göra egen vårdbegäran.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder;
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19). 

Telefonjourer

Det finns flera telefonjourer som man kan ringa till om man behöver samtalsstöd
Kontaktuppgifter på 1177.se