Stöd till barn med läs- och skrivsvårigheter

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt barns utveckling när det gäller förmågan att läsa och skriva. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare ni söker hjälp, desto snabbare kan ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas på bästa sätt.

Så här får du stöd i Uppsala län

Kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Skolan ska göra en pedagogisk bedömning av barnets läs- och skrivförmåga. Den kan visa hur man ska arbeta vidare och vilken specialundervisning som kan behövas. Elevhälsan kan vid behov remittera ditt barn vidare till en logopedmottagning eller annan mottagning om man misstänker att läs- och skrivsvårigheterna är en del av andra svårigheter som till exempel adhd, add eller autism.

Övriga resurser

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Hit kan du vända dig med frågor

  • Länslogopedins rådgivning,
    018-611 10 33 (torsdag 13-14).
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån–tors kl 12–17, ons 12–19.