Stöd till barn som har flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning innebär svår rörelsenedsättning i kombination med grav intellektuell funktionsnedsättning. Man har dessutom ofta svårigheter med exempelvis syn, hörsel och ätande samt epilepsi, andning och sömn. Barnets omfattande medicinska problem innebär att barnet och familjen tidigt får kontakt med sjukvården.

Så här får du stöd från Region Uppsala

De som har flerfunktionsnedsättning har ofta sedan tidig ålder kontakt med Habiliteringen för barn och vuxna. Habiliteringen kan erbjuda rådgivning, utbildning, handledning och konsultation. Även gruppverksamhet och behandling av olika slag kan erbjudas.
Habiliteringen för barn och vuxna

De omfattande medicinska svårigheterna innebär att barnet ofta har kontakt med Akademiska barnsjukhuset. Övriga verksamheter inom Region Uppsala som hjälpmedelscentral, hörcentral, specialisttandvård och syncentral är också viktiga för att familjens och barnets vardag ska fungera. Barnets eller ungdomens olika problem kan inte ses isolerade utan kräver ett samlat synsätt och en tydlig vård- och behandlingsstrategi. Vänd dig till någon ni redan har kontakt med inom habiliteringen om du har frågor kring ditt barn.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens husläkarmottagning är en sorts vårdcentral. Där är personalen extra duktig på att bemöta och kommunicera med personer som har funktionsnedsättning. Mottagningen finns för dem som har svårt att klara ett besök på en vanlig vårdcentral på grund av sin funktionsnedsättning.
Läs mer om Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till den som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen i Uppsala län.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller assistans. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).