Stöd till barn som har intellektuell funktionsnedsättning

Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning omfattar det som tidigare kallades utvecklingsstörning.

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över ditt barns utveckling eller beteende? Det kan till exempel handla om sen utveckling när det gäller att lära sig krypa, gå, prata eller att förstå. Det kan också gälla svårigheter att klara de krav som ställs i förskola och skola. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting/region som ni tillhör. Ju tidigare ni söker hjälp, desto snabbare kan ditt barn få rätt stöd och anpassning för att utvecklas på bästa sätt.

Så här kan du få stöd från Region Uppsala

För barn 0-6 år

Om du tror att ditt barn har intellektuell funktionsnedsättning, eller är sen i sin utveckling, kontakta i första hand den barnavårdscentral (BVC) som ni har kontakt med. Där kan ni få hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning och vid behov till habiliteringen för utredning, behandling eller andra stödinsatser.

För barn och ungdomar i skolåldern

Om ditt barn är i skolåldern, kontakta i första hand elevhälsan på barnets skola. Där kan ni få hjälp att få en bedömning av ditt barns utvecklingsnivå. Vid behov får ni också hjälp att komma vidare, till exempel till en barnspecialistmottagning eller till habiliteringen för utredning, behandling och andra stödinsatsers.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd när det gäller boende, fritid, skola och sysselsättning. Exempel på stöd är kontaktperson, ledsagare eller korttidsboende. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd vid funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).