Stöd till vuxna som har rörelsenedsättning

Flera diagnoser och sjukdomar kan medföra rörelsenedsättning, exempelvis medfödda eller förvärvade hjärnskador, ryggmärgsbråck, neurologiska sjukdomar och muskelsjukdomar. Ett rörelsehinder kan innebära att man behöver stöd, hjälp och omvårdnad i sin vardag, samt tekniska hjälpmedel

Så här får du stöd från Region Uppsala

Om du är osäker på var du ska få hjälp med dina svårigheter kan du alltid vända dig till läkare på din vårdcentral. Vid behov får du hjälp vidare till habilitering eller annan specialistverksamhet.
Vårdcentraler i Uppsala län

Habiliteringen för barn och vuxna vänder sig till dig som har en medfödd rörelsenedsättning, till exempel cerebral pares (CP), ryggmärgsbråck och muskelsjukdom. Även du som har en förvärvad hjärnskada kan få stöd från habiliteringen. Habilitering är en specialistverksamhet som ger råd, stöd, behandling och utbildning till personer med funktionsnedsättning, deras närstående och nätverk. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv. Du kan vända dig direkt till habiliteringen genom en så kallad egen vårdbegäran.
www.regionuppsala.se/habansokan

Rehabiliteringsmedicin inom Akademiska sjukhuset vänder sig till dig som behöver specialiserad rehabilitering på grund av neurologisk sjukdom som exempelvis Multipel skleros (MS) eller efter trauma, exempelvis ryggmärgsskada eller stroke.
Rehabiliteringsmedicin inom Akademiska sjukhuset

Fysioterapeuter inom primärvården kan erbjuda undersökning och behandling av funktionsproblem som begränsar förmågan att vara aktiv i vardagen.
Sjukgymnaster/fysioterapeuter i Uppsala län

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Habiliteringens husläkarmottagning är en vårdcentral där personalen har särskild kunskap om hur man bemöter och behandlar personer med funktionsnedsättning. Mottagningen vänder sig till den som har grav funktionsnedsättning och som därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral.
Läs mer om Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga. 

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd som handlar om hjälpmedel, boende, fritid och arbete/sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
  • 1177 Vårdguidens telefonrådgivning, tel 1177.