Stöd till vuxna som har synnedsättning

Vid plötslig förändring av synförmågan ska du snabbt kontakta din vårdcentral, ögonläkare eller akutmottagning. Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Ta kontakt med en optiker för en synundersökning om du upplever att din syn förändrats. Vid behov hänvisar optikern vidare till ögonläkare.

Du kan också vända dig direkt till en ögonläkare. Det är särskilt viktigt om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt, till exempel glaukom (grön starr). Då är det viktigt att sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt så att behandling kan sättas in.Ögonläkare finns både på ögonkliniken på Akademiska sjukhuset och på en del mottagningar i länet. I Uppsala finns också privatpraktiserande ögonläkare. Kontakta 1177 Vårdguiden för mer information.

Är din synnedsättning betydande, till exempel att det är svårt eller omöjligt att läsa en dagstidning med vanliga glasögon, eller att du har svårt att förflytta dig? Då kan en ögonläkaren remittera dig till syncentralen för att få särskilt stöd och hjälpmedel. Din synförmåga ska då vara så nedsatt att du inte ser mer än de översta raderna på synprövningstavlan med bästa möjliga glasögon. Om du har ett mycket inskränkt synfält kan du också få hjälp från syncentralen.

Stöd från din kommun

Din hemkommun kan erbjuda olika insatser som till exempel stöd från syn- och hörselinstruktörer. Ta kontakt med din hemkommun för information.

Hit kan du vända dig med frågor

 • 1177 Vårdguiden,
  tel 1177.
 • Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset,
  018-611 51 28 (mån–tors kl. 7.30–14.30, fre 8.30–11).
 • Syncentralen i Uppsala län,
  018-611 67 25 (mån–fre, kl 9–10.30).
 • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
  018-611 66 77 (mån–tors kl 12–17, ons kl 12–19.).