Stöd till vuxna som har autism

Diagnosen autism omfattar idag även det som tidigare kallades Aspergers syndrom.

Har du svårigheter som du tror beror på autism? Tycker du att det är svårt att vara tillsammans med andra människor, att prata med dem och förstå vad de känner och menar. Blir du stressad när saker förändras. Fastnar du i tankar och intressen och har svårt att göra nya saker? Är du känslig för intryck som ljud och ljus eller beröring?

Så här får du stöd från Region Uppsala

Om svårigheterna är mycket hindrande för dig i vardagen, vänd dig till en läkare på din vårdcentral. Där kan du vid behov få hjälp vidare till specialist inom habilitering eller psykiatri.
Vårdcentraler i Uppsala län

Habiliteringen eller vuxenpsykiatrin kan vid behov göra en bedömning av dina svårigheter och ge stöd för att du ska uppnå bästa möjliga funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om stöd kring beteende eller kommunikationssvårigheter som ofta ges ofta av regionens habilitering. Du kan vända dig direkt till habiliteringen eller psykiatrin genom en så kallad egen vårdbegäran.
För habilitering: www.regionuppsala.se/habansokan 
För psykiatrin: www.akademiska.se/egenvardbegaran

Om du redan har kontakt med habiliteringen eller psykiatrin kan du alltid ställa dina frågor till den som du redan känner.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Närvårdsteamet NPF är en verksamhet där du kan få information och visst stöd. Ingen remiss krävs.
Läs mer om Närvårdsteamet NPF

Hikikomori finns till för unga vuxna från 18 år, som av rädsla isolerat sig i hemmet. De hjälper sina deltagare att bryta isoleringen och känna sig mer delaktiga i samhället. Hikikomori är ett samarbete mellan socialpsykiatrin i Uppsala kommun och sektionen för affektiva sjukdomar inom Region Uppsala. Stödet kostar inget att få.
Läs mer om Hikikomori

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen i Uppsala län.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga.

Habiliteringens husläkarmottagning är en vårdcentral där personalen har särskild kunskap om hur man bemöter och kommunicerar med personer med funktionsnedsättning. Mottagningen vänder sig till den som har grav funktionsnedsättning och därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral.
Läs mer om Habiliteringens husläkarmottagning 

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om autism och vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för stöd som handlar om boende, fritid och arbete/sysselsättning. Vilket stöd du kan få bestäms av olika lagar, till exempel Lagen om särskilt stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Ansökan görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd till den som har en funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för den som har en funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning, tel 1177.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
  • Habiliteringen för barn och vuxna, 018-611 68 68.