Stöd till dig som har skada eller svårigheter med ditt tal, din röst eller din språkförmåga

En logoped kan ge rådgivning, utredning och behandling vid exempelvis...

 • Afasi
 • Stamning
 • Sväljsvårigheter
 • Röstbesvär
 • Talsvårigheter, till exempel på grund av sjukdom eller skada
 • Kommunikationssvårigheter, till exempel på grund av hjärnskada eller annan funktionsnedsättning

 

Så här får du stöd från Region Uppsala

Logopedmottagningen

I Uppsala län finns logopeder bland annat inom logopedmottagningen. Verksamheten finns på mottagningar i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar.
Läs  mer om logopedin i Uppsala län

Logopeder inom övriga hälso- och sjukvården

Du som har kontakt med avdelning för habilitering, rehabilitering och geriatrik kan där ha möjlighet att träffa en logoped. Om du har kontakt med annan vårdavdelning, till exempel öron-, näs- och halsmottagning så kan du där få hjälp att komma i kontakt med logoped.

Har du inte kontakt med någon av dessa verksamheter, kan du söka logoped genom läkaren på din vårdcentral.
Vårdcentraler i Uppsala län

Övriga resurser inom Region Uppsala

Taltjänst är en tolkservice för dig som har skador eller svårigheter som rör ditt tal, din röst eller ditt språk. En taltjänst-tolk från Tolkcentralen kan följa med vid alla typer av kontakter, till exempel vid besök hos myndigheter, sjukhus och föreningar. Tolken kan då förtydliga utan att ta över samtalet, anteckna, ge utrymme för mer tid eller läsa upp förberedda texter. Tolken är opartisk och har tystnadsplikt.
Läs mer om Taltjänst

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer kring kognitivt och kommunikativt stöd. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Andra stödresurser

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.
Läs mer om Teletal på teletal.se

Mötesplats afasi

Mötesplats Afasi är en träffpunkt där man språktränar, fikar och har trevligt. Personer med afasi hjälper varandra att få ett aktivt och meningsfullt liv. Där finns datorer med olika träningsprogram, böcker och tidningar att läsa eller kika i. 
Läs mer om Mötesplats afasi på Afasiförbundets webbplats

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan bland annat samordna de rehabiliteringsåtgärder som görs.
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

 • Logopedmottagningen vid Akademiska sjukhuset,
  018-611 53 20 (mån–fredag kl 8–9 och 13–14
 • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning, tel 1177.
 • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
  018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
 • Habiliteringen för barn och vuxna, 018-611 68 68.