Stöd till vuxna som har adhd och add

Har du svårigheter som du tror kan bero på en funktionsnedsättning som adhd? Är du kanske ofta impulsiv, har svårt att koncentrera dig, att organisera hemmet och vardagssysslorna, svårt att klara rutinerna på ett arbete eller att fungera i en grupp?

Så här får du stöd från Region Uppsala

Om sådana symptom är mycket hindrande för dig i vardagen kan du vända dig till läkare på din vårdcentral för en första diskussion. Där kan du vid behov få hjälp vidare till psykiatrin för bedömning, eventuell utredning och stöd.
Vårdcentraler i Uppsala län 

Du kan även vända dig direkt till psykiatrin genom en så kallad egen vårdbegäran.
www.akademiska.se/egenvardbegaran

Om du redan har kontakt med psykiatrin kan du alltid ställa frågor till den du redan känner där.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Närvårdsteamet NPF är en verksamhet där du kan få information och visst stöd. Ingen remiss krävs.
Läs mer om Närvårdsteamet NPF

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om adhd/add och vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för det vardagsstöd som rör boende, fritid och arbete/sysselsättning. Ansökan om stöd görs via din hemkommun. Är du osäker på vem du ska kontakta, vänd dig till kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd till den som har en funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för den som har en funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • 1177 Vårdguiden, telefonrådgivning, tel 1177.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).