Stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning

Flerfunktionsnedsättning innebär svår rörelsenedsättning i kombination med grav intellektuell funktionsnedsättning. Man har dessutom ofta svårigheter med exempelvis syn, hörsel och ätande samt epilepsi, andning och sömn. Omfattande medicinska problem kräver regelbunden kontakt med sjukvården.

Så här får du stöd från Region Uppsala

Den som har flerfunktionsnedsättning har ofta sedan tidig ålder kontakt med Habiliteringen för barn och vuxna. Habiliteringen kan erbjuda rådgivning, utbildning, handledning och konsultation. Vanliga insatser kan till exempel handla om ät- och näringsfrågor, språk och kommunikation samt fysioterapeutisk behandling. Många insatser riktar sig till anhöriga samt till personer i nätverket kring den som har flerfunktionsnedsättning.

De omfattande medicinska svårigheterna kräver regelbunden kontakt med såväl medicinsk expertis inom habiliteringen som med övriga specialistsjukvården. Övriga verksamheter inom Region Uppsala som hjälpmedelscentral, hörcentral, specialisttandvård och syncentral är också viktiga för den som har flerfunktionsnedsättning.

Olika svårigheter som flerfunktionsnedsättning innebär kan inte ses isolerade utan kräver ett samlat synsätt och en tydlig vård- och behandlingsstrategi.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Habiliteringens husläkarmottagning är en vårdcentral där personalen har särskild kunskap om hur man bemöter och behandlar personer med funktionsnedsättning. Mottagningen vänder sig till den som har grav funktionsnedsättning och som därför har svårt att få sina medicinska behov tillgodosedda på en vanlig vårdcentral.
Läs mer om Habiliteringens husläkarmottagning

Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga kan ge samtalsstöd till dig som är anhörig till någon som har kontakt med habiliteringen.
Läs mer om Habiliteringens samtalsmottagning för anhöriga.

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning om vart man kan vända sig för behandling och stöd. Här finns ett visningstorg för inspiration, tips och idéer om hur man med appar, bildstöd och smarta lösningar kan få vardagen att fungera lite enklare. Infoteket är öppet för alla.
Läs mer om infoteket

Stöd från din kommun

Din hemkommun ansvarar för det stöd som handlar om bland annat assistans, daglig verksamhet, boende, fritid, god man/förvaltare, transporter, bostadsanpassning samt vissa hjälpmedel. Kontakta en biståndshandläggare på din kommun om du vill veta mer eller ansöka om stöd. Om du inte vart du ska vända dig, kontakta kommunens växel.

Stöd från andra myndigheter

Försäkringskassan kan ge visst stöd till den som har en funktionsnedsättning. 
För dig som har en funktionsnedsättning - försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för den som har en funktionsnedsättning.
Arbetslivsinriktad rehabilitering - Arbetsförmedlingens webbplats

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel på 1177.se

Hit kan du vända dig med frågor

  • Habiliteringen för barn och vuxna,
    018-611 68 68.
  • Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
    018-611 66 77 (mån,tis, tors kl 12–17, ons kl 12–19).
  • 1177 Vårdguidens telefonrådgivning, tel 1177.