Fonder

Pictogram fond

Att söka fondmedel kan vara en idé när man behöver pengar till något som inte bekostas av samhället.

Det kan till exempel handla om en rekreationsresa eller ett kostsamt hjälpmedel.