Hjälp och stöd i vardagen - www.lul.se

Hjälp och stöd i vardagen

Pictogram - hjälpa

Stödinsatser från samhället finns för personer med funktionsnedsättning. Här finns exempel på insatser som man kan ansöka om hos kommunen, landstinget eller försäkringskassan.

Länk till 1177 Stöd och hjälpmedel

Länk till 1177 Hjälp till barn med funktionsnedsättning