Lagar

Pictogram - paragrafteckenDen som har funktionsnedsättning har rätt till olika sorters stöd av samhället. I Sverige finns därför flera lagar för att hjälpa dig som har funktionshinder. 

Det finns flera lagar och regler. Sverige har bland annat lovat att följa FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor som har funktionshinder. Vi har också undertecknat FN:s konvention om barnets rättigheter. I Sverige har vi också lagar som hälso- och sjukvårdslagen, LSS och socialtjänstlagen.

Här kan du läsa om flera lagar som handlar om funktionsnedsättning.