Om du inte är nöjd

Pictogram - missnöjdOm du är missnöjd med din vård, behandling eller ett beslut bör du i första hand vända dig till den vårdenhet eller myndighet du är missnöjd med.

Här kan du läsa om vart du kan vända dig om du fortfarande är missnöjd.