Skola - Utbildning - www.lul.se

Skola - Utbildning

Pictogram  -förskola

Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till utbildning i form av förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola. För barn som inte kan följa undervisningen i grundskola finns särskilda skolformer.