Vård, träning, behandling

Pictogramcollage - vård, sjukgymnastik, samtalEn funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre handikappande beroende på den vardagsmiljö man lever i.

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man är förhindrad eller har begränsad möjlighet att utföra aktiviteter och vara delaktig i olika sammanhang. Den som har en bestående funktionsnedsättning kan därför ha behov av stödinsatser.

De verksamheter som ansvarar för insatser har ett gemensamt ansvar och ska erbjuda den enskilde samordning om det finns sådana behov.