Parenting Young Children (PYC)

mamma barn hand i hand
PYC
PYC är ett föräldrautbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Syftet med detta föräldrastöd är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer.
PYC är utarbetat vid Parenting Research Centre i Melbourne, Australien, och sammanställt utifrån mångårig forskning. Det är det enda svenska utbildningsprogram som är anpassat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar.


Vem kan använda PYC?
PYC kan användas av yrkesverksamma som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar där det finns ett behov av att utveckla och stärka föräldrafärdigheter. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldrastöd.


Utbildning
För att använda programmet behöver yrkesverksamma utbildning och kontinuerligt metodstöd. Grundutbildningen omfattar tre dagar och metodstöd ges därefter i grupp vid sju tillfällen ca en gång i månaden. Det ges även en vidareutbildning omfattande två dagar med fortsatt metodstöd.
Mer information om programmet och anmälan till utbildningarna finner du på hemsidan www.pyc.se.

Följ oss